1. Geldigheid. De algemene voorwaarden gelden voor al het werk uitgevoerd en aangeleverd door Soul Photography by Anneleen De Walsche.
2. Publicatie. Foto's gemaakt door Soul Photography by Anneleen De Walsche kunnen ten alle tijden gepubliceerd worden op de website of sociale media van de fotograaf. Daarnaast kunnen de foto's gebruikt worden voor marketing doeleinden. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte te brengen.
3. Betaling. De betaling dient te gebeuren voor de oplevering van de foto's, d.w.z. uiterlijk 14 dagen na de fotoshoot, via overschrijving of Payconiq (op de dag van de fotoshoot zelf).
4. Voorschot. Op het moment van de boeking, dient een voorschot overgemaakt te worden van €100.
5. Facturen. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal er op het openstaande factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 25 euro administratiekost per aangetekend schrijven van de fotograaf.
6. Prijs. De fotograaf kan haar prijzen ten alle tijden wijzigen. De prijs overeen gekomen op het moment van de boeking, blijft gelden bij eventuele prijswijzigingen.
7. Annulatie. De fotoshoot kan kosteloos geannuleerd worden binnen de 14 dagen na de boeking. Daarna kan de fotoshoot verplaatst worden naar een andere datum binnen één jaar. Wordt de fotoshoot volledig geannuleerd, dan geldt het voorschot als annulatiekost. Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
8. Levering. De fotograaf levert een online galerij af binnen de 14 werkdagen na de shoot met minstens 60 foto's, rekening houdend met de duur van de shoot. De galerij wordt doorgestuurd per e-mail.
9. Online galerij. De online galerij blijft één jaar beschikbaar. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen.
10. Bewerking. De foto's worden pas bewerkt en de galerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is.
11. Auteursrecht. Soul photography blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s. De klant krijgt het gebruiksrecht voor persoonlijke doeleinden of in het geval van een fotoshoot voor ondernemingen het gebruiksrecht voor eigen commerciële doeleinden van de onderneming. Voor andere commerciële doeleinden dient de fotograaf op gepaste wijze vergoed te worden.
12. Foto’s afgeleverd door de fotograaf mogen onder geen beding opnieuw bewerkt worden met een filter of dergelijke, deze vallen onder het auteursrecht.
13. Aansprakelijkheid. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade bij de particuliere opdrachtgever, tenzij er sprake is van een zware of opzettelijke fout door de fotograaf of diens vertegenwoordiger. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade bij een professionele opdrachtgever, tenzij er sprake is van een opzettelijke fout door de fotograaf. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadigingen van eigendommen van de wederpartij voor, tijdens of na de fotosessie.
14. Inspanning. De fotograaf zal de nodige inspanningen leveren om de fotoshoot tot een goed einde te brengen, naar het kunnen van de fotograaf op het moment van de fotoshoot.
15. JPEG. De foto's worden geleverd in JPG formaat
16. Foto's. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden dan bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen niet verkregen worden door de klant.
17. Albums en prints dienen betaald te worden na de goedkeuring van de eerste opmaak. De klant kan tot driemaal toe aanpassingen aan de opmaak doorgeven. Per aanpassing kunnen er maximum 7 dagen bij de afgesproken afleverdatum komen. Het album of de prints worden pas na de betaling besteld.
18. Transportkosten voor een locatie buiten Putte of randgemeenten bedragen €0,35 per km en dienen vergoed te worden door de klant.
19. Het weer. Indien het weer het niet toelaat de fotoshoot buiten te laten doorgaan, kan deze verzet worden naar een ander moment binnen een jaar na de eerst afgesproken datum.
20. Ondernemers dienen onderaan hun website ‘foto’s: Soul Photography door Anneleen De Walsche’ te vermelden.
21. In samenspraak kunnen de auteursrechten van de foto’s aangekocht worden, voor één derde van de overeengekomen prijs van de fotoshoot.
22. Algemene voorwaarden. Wie een fotoshoot boekt bij Soul Photography door Anneleen De Walsche, gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Foto's door Soul Photography by Anneleen De Walsche

© Soul Photography & Guidance

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden